Vragenlijst 1 Cursus Ouder en Kind

We focussen nu even op je kind. Hoe leert je kind nieuwe vaardigheden. Elk kind is anders. Observeren is de sleutel om je kind beter te begrijpen. Een jong kind laat heel duidelijk zien hoe hij/zij leert. Hoe ouder een kind wordt hoe meer het de leerstijl over gaat nemen, die hem/haar aangeboden wordt. We geven je een aantal vragenlijsten met vragen om je kind gericht te kunnen observeren op het gebied van leren. Deze vragenlijsten zijn voor persoonlijk gebruik. Het is optioneel. We vragen je echter om deze vragenlijst in te vullen als je het optimale uit de cursus wilt halen. In de cursus Ouder en Kind staan jullie allebei centraal en ieder met zijn/haar eigen rol. Het is belangrijk dat jullie apart, maar ook in de interactie het meeste baat hebben bij de cursus.

* Hoe gaat je kind om met nieuwe situaties?

 

 

* Hoe heeft je kind de relaties binnen de familie/ vriendenkring/ kennissenkring etc. verkend? 

 

 

* Hoe maakt je kind contact met een ander? Een kind van een ander geslacht, van een andere leeftijd, van een andere cultuur, een kind met een andere taal, een volwassenen van verschillende leeftijden, beroepen?

 

 

* Noem de onbewuste cultuurkenmerken, die je kind al weet, zonder dat je die ooit expliciet hebt uitgelegd: bv. hoever je van een ander moet afstaan als je spreekt, hoe je een gesprek voert (hoe lang de pauzes zijn tussen de gesprekspartners).

 

 

* Welke rol speelt literatuur, verhalen, poëzie in het leven van je kind? Weet je ook waarom?

 

 

* Neemt je kind initiatief in het ondernemen van nieuwe vaardigheden? Hoe doet je kind dat?

In de Cursus Ouder en Kind kun je gebruik maken van de mogelijkheid om de vragenlijst te bespreken. Je stuurt de antwoorden naar ons op en we maken een afspraak om erover te spreken.

© 2020 VOF Two Roads

KVK 76490297

Privacy: Two Roads zal op geen enkele manier (email)adressen, of contactgegevens aan derden verstrekken, zonder toestemming te vragen aan de desbetreffende persoon. Door gebruik te maken van videoconferencing Gotomeeting en de website gelden de privacyregelingen van desbetreffend Gotomeeting en wix.