Visie Two Roads

De onderwerpen bij Bij Two Roads zijn gebaseerd op Genesis 1: 26.

 

"En God zeide: Laat ons mensen maken naar Ons Beeld naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemelen en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt."

 

De mens is geschapen naar Gods beeld en heeft als taak om heerschappij te voeren over natuur en milieu. Bij Two Roads geloven we dat onze oorspronkelijke taak is om zorg te dragen voor de natuur. We hebben eerst kennis nodig van de natuur om daar zorg voor te dragen. Wij geloven dat ieder mens gestimuleerd moet worden om een deel van de zorg voor de natuur en milieu op zich te nemen. Hoe dat praktisch vorm krijgt wordt in de Thora uitgelegd. Wij hebben als mensheid de natuur misbruikt en geëxploiteerd voor onze eigen doeleinden en winstbejag. Wij geloven dat de natuur en milieu op dit moment rentmeesters nodig hebben. ,Wij geloven dat in de toekomst Yeshua(Jezus)  vanuit Jeruzalem ons deze opdracht opnieuw zal geven en zal uitleggen hoe we dat het beste kunnen doen.

 

"En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des JHVH tot het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de Thora uitgaan en het Woord van JHVH uit Jeruzalem."   Jesaja 2: 3

 

Contact/ Inschrijving Meeting

© 2020 VOF Two Roads

KVK 76490297

Privacy: Two Roads zal op geen enkele manier (email)adressen, of contactgegevens aan derden verstrekken, zonder toestemming te vragen aan de desbetreffende persoon. Door gebruik te maken van videoconferencing Gotomeeting en de website gelden de privacyregelingen van desbetreffend Gotomeeting en wix.