Een leven lang leren met mensen, die je kostbaar zijn

Updated: Jan 24Er is een wereld vol uitdagingen. We hebben alle kennis, informatie, inzichten nodig om het roer om te gooien, om duurzaam te leven, om de biodiversiteit te behouden. Dat betekent dat we een leven lang onze kennis zullen verbreden om het in de wereld te kunnen toepassen.


Een leven lang leren doe je met mensen met wie je graag omgaat, in wie tijd wil investeren.

Wanneer we een leven lang leren, wordt de vraag belangrijker hoe we dat vorm willen geven en met wie we dat willen doen.

Wanneer we een leven lang leren, meer uren in ons leven besteden aan leren, wordt de vraag belangrijker hoe we dat vorm willen geven en met wie we dat willen doen.


Er zijn nu eenmaal 24 uur in een etmaal. Wanneer we meer en meer tijd besteden aan training en studie kunnen we minder tijd besteden aan andere waardevolle tijdsbesteding. Wanneer we het leren combineren met andere activiteiten en prioriteiten, brengen we leren binnen een relevante context, die belangrijk voor ons is, waardoor de motivatie tot leren toe kan nemen.


Door leren anders te organiseren, een andere samenstelling van de deelnemers vinden er andere leerprocessen plaats. Doordat de inhoud centraal staat, komt er ruimte komt voor verschillende opvattingen en zienswijzen. Het onderwerp wordt breder getrokken, vanuit verschillende vakgebieden of interesses. Dit levert een veelheid aan inzichten op. De inhoud wordt bovendien binnen verschillende vakgebieden op een eigen manier herhaald, waardoor er een circulair leermodel plaatsvindt. Elke ronde geeft ruimte aan verdieping en verbreding. Dit model geeft ons de mogelijkheid om flexibel om te gaan met nieuwe informatie. Het teamwerken en leren staat centraal. Door te leren met anderen, die verschillen in leeftijd, vaardigheden, interesses en achtergronden wordt het proces van innovatie en creativiteit aangewakkerd


Wij zijn bekend met het lineair leermodel, waarbij mensen ongeveer hetzelfde niveau hebben. De verschillen tussen mensen vallen daarbij op. Andere deelnemers zijn sneller of langzamer dan jij. Verschillen in een lineair leermodel zijn hinderlijk, want het leerproces kan door anderen vertraagd of versneld worden. Voor sommige trainingen is een lineair model noodzakelijk, maar niet voor alle trainingen.


Het circulair model is een gezamenlijk leerproces zijn. Dit gezamenlijk leren komt niet vanzelf. Er is tijd nodig om de vaardigheden te oefenen, die bij dit leermodel horen. Het circulair leermodel kan klein beginnen. Wij bieden overzichtelijke trainingen van 10 weken aan, waarin je samen als team gaat leren. Als team hebben je groepsdoelen, zoals bijvoorbeeld het samen lezen van een gekozen boek. Individuele doelen kunnen bijvoorbeeld zijn om je vrij te voelen om Engels te praten of grip te krijgen op de Engelse uitspraak.


Het circulair leren geeft ons handvatten om de versnelde veranderingen van de toekomst vorm te kunnen geven.


5 views