Terugblik

In de afgelopen drie lessen ben je begonnen aan het verhaal ‘The Wind in the Willows’. Alles wat je nu weet over de inhoud van het verhaal, weet je doordat je zelf het (prenten)boek hebt gelezen, geluisterd hebt naar de cd, geluisterd hebt naar de gesprekken in de les en vragen gesteld hebt aan Laurence in de les. In andere woorden: alles wat je nu weet over het verhaal heb je gedaan door in het Engels te lezen, spreken, discussiëren, mening geven en naar Engels te luisteren.

We hebben je als het ware in het diepe gegooid. In de theorie heet dat ‘immersed in the language’. We hebben dat op 5 verschillende manieren gedaan. We zetten ze op een rijtje.

1. Immersed in the context

Hoe weet je wat de betekenis van een woord is? Door naar de context te kijken. Hoe weet je de lopende lijn van het verhaal? Door de context erbij te betrekken. Je bent al bezig met de context als:

  • je het prentenboek boeiend kan voorlezen

  • je de gebeurtenissen in het verhaal in een logische volgorde kan benoemen.

Je hebt alleen woorden hoeven opzoeken als je moeite had met het bovenstaande. 

2. Immersed in the culture

Hoe kun je de cultuur begrijpen? Door in contact te komen met verschillende manieren van taalgebruik, zoals poëzie, liederen, etiquette en beleefdheid. Communiceren is contact maken. Britten houden van hun taal; de Engelse taal weerspiegelt de specifieke cultuur. Taal is meer dan woorden letterlijk kunnen vertalen, het is een ontmoeting met de cultuur. Als je interesse hebt voor de ander, ontdek je de rijke woordenschat en de precisie waarmee woorden uitgekozen zijn. Daarmee wordt vaak een ‘hidden message' meegegeven. Een zorgvuldige woordkeuze in de communicatie betekent aandacht en beleefdheid naar de ander toe. Gedichten en liederen communiceren op een dieper niveau. Je bent in aanraking gekomen met een native speaker. Jullie hebben geluisterd naar muziek, een gedicht dat de luchthartigheid, het voorjaarsgevoel en het speelse weergeeft. Je bent in aanraking gekomen met beleefdheid: Je mag vragen wat je graag wilt weten.

3. Immersed in the literature

Liefde voor literatuur en lezen: Liefde komt niet onmiddellijk. Vaak ontwikkel je een liefde voor wat kostbaar is en waar je veel moeite voor doet. Je bent op verschillende manieren met de inhoud van het verhaal bezig geweest: Je hebt een mening geformuleerd over een breed onderwerp, je kan ook je persoonlijke voorkeur verwoorden. Je legt een link tussen het verhaal en de situatie van nu. Je hebt het verhaal verkend door te spreken over verschillende interessegebieden en vanuit verschillende oogpunten.  

4. Immersed in communication

Interactieve communicatie: Luisteren naar de cd, prentenboek voorlezen aan je kind. Je aandeel in de les is belangrijk. Door jouw vragen en opmerkingen leer je meer over het verhaal.

5. Immersed in een new way of learning by taking initiative:

Een reis in een nieuwe wereld: Daarbij is initiatief nemen, keuzes respecteren binnen een omgeving van het gezin, waar je een hechte vertrouwensrelatie mee hebt een basis voor de immersion. Om je reis verder te vervolgen geven we je een idee wat je de komende lessen kan verwachten en bovendien wat handvatten voor na afloop van de cursus.

Contact/ Inschrijving Meeting

© 2020 VOF Two Roads

KVK 76490297

Privacy: Two Roads zal op geen enkele manier (email)adressen, of contactgegevens aan derden verstrekken, zonder toestemming te vragen aan de desbetreffende persoon. Door gebruik te maken van videoconferencing Gotomeeting en de website gelden de privacyregelingen van desbetreffend Gotomeeting en wix.