Two Roads

Toen ik studeerde in de bibliotheek van de Universiteit Leiden, liep ik regelmatig langs de woorden van het gedicht van Robert Frost. De regels van het gedicht geven precies weer hoe wij over kennis verwerving denken: Studenten de mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken in hun leerroute om hun einddoel te bereiken. Dat geldt niet alleen voor studenten, maar ook voor werknemers van innovatieve bedrijven, management teams, die een verander-traject willen inzetten, Agile-teams willen opzetten.

The Road Not Taken

By Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

 

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

 

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

 

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference

© 2020 VOF Two Roads

KVK 76490297

Privacy: Two Roads zal op geen enkele manier (email)adressen, of contactgegevens aan derden verstrekken, zonder toestemming te vragen aan de desbetreffende persoon. Door gebruik te maken van videoconferencing Microsoft teams en de website Wix gelden de privacyregelingen van desbetreffend Microsoft en Wix.  

Algemene Voorwaarden